Lo que comenzó siendo un diario personal de la aventura que emprendí en septiembre '05 en Cuba, y que en un primer momento me ayudaba a poder mantenerme en contacto con mis amistades, se ha convertido con los años en un lugar de encuentro con todas aquellas personas que me he ido encontrando a lo largo de la vida, y con la que compartir todo aquello que me va sucediendo y que voy sintiendo. También a modo de refugio, un sitio donde reflexionar, donde recapacitar, y donde explayarme a gusto sobre todo aquello que me interesa. Bienvenidos/as todos/as. Pónganse cómodos/as.

Nuevo single: "Antes de dormir"

Nuevo single: "Antes de dormir"
Escúchalo en plataformas digitales

Reflexións do botellon

Reflexións do botellón
firmado por xente de esquerdas
O botellón non é un problema, é un fenómeno social, unha forma de ocio da mocidade. Antes do botellón foron as festas en pisos, as litronas, e antes as tazas e antes os guateques. Simplemente mudou o espazo ou as formas ou o número de persoas.

Agora mesmo hai unha situación de conflicto en torno ó botellón, xerada nalgúns lugares polas protestas dos veciños e amplificada e alarmista por parte dos medios de comunicación. Cando falamos de botellón hai que atender a tres vertentes:


A de saúde pública.

O botellón non debe ser tratado como un problema de saúde pública. Non podemos permitir que se ligue botellón e consumo excesivo de alcol.

O 58% dos mozos que fan botellón manifestan facelo por estar cos seus colegas, e o 27% acuden ó botellón polo ambiente que hai. Só un 5% manifesta que o seu principal obxectivo cando vai ó botellón é consumir alcol.

É certo que cada vez a xente moza se inicia no consumo do alcohol a idades máis temperás, mesmo a partir dos 12 anos. En calquera caso, este será un problema dos seus proxenitores, que terán que saber onde están e que fan a determinadas horas, nunca responsabilidade dos outros xóvenes ou da Administración Pública, que, como moito, terá que incidir na información e prevención.

Aqueles que cando falan de botellón poñen como excusa a saúde dos máis novos están actuando dun xeito hipócrita, pois mentras se bebeu nos bares e discotecas(é dicir, onde non se vía ou non molestaba) ninguén se preocupou por este tema.

Non podemos obviar tampouco que en España e Galicia existe un grao de tolerancia e permisividade moi alto en torno ó consumo de alcol. Non hai celebración que se precie sen alcol polo medio. E isto por parte dos adultos. Os xóvenes tenden a copiar pautas de comportamento dos adultos, e esta é unha máis. Síntense, sobre todo os máis novos, maiores cando toman unha copa ou fuman un pitillo.Educación ambiental.

É unha obviedade que nos lugares nos que se fai botellón queda todo cheo de lixo. Nalgúns lugares porque non hai conte nedores suficientes para recoller as botellas, vasos, etc e, en moitos outros, porque é certo que a mocidade non recolle.

Aceptémelo, temos un problema de concienciación e educación ambiental. Agora, e sin que sirva de excusa, o problema é de toda a sociedade. Só hai que ver como quedan os campos despois de que se fagan as festas parroquiais, ou os centos de festas gastronómicas que hai no noso país, ou mesmo despois dos “mercadillos” ou feiras. Queda tamén todo cheo de lixo, e aí hai fundamentalmente adultos, non mozos.

Así que o problema é de toda a sociedade, e deberiamos empezar a combatilo.Orde público.

É neste tema, no uso dos espazos públicos, onde radica o único problema en torno ó botellón. Habitualmente, os adultos usan os espazos públicos sen ningún tipo de problema, mais cando os que os utilizamos somos os xóvenes os adultos piden que se regule este uso. Esto ven a conto da tan solicitada regulación do botellón. O que non se sostén é que poida haber xente tomando unha copa nunha terraza e que a dez metros de alí a un mozo se lle criminalice por estar tomando tamén unha copa.

En tódalas regulacións que se teñen feito noutros lugares de España sobre este tema nas que se prohibe beber alcol na rúa sempre se exceptúan: as festas e as terrazas. Non é isto unha hipocresía? O beber alcol está ben ou mal dependendo de quen o consuma e en qué momento temporal o faga? É evidente que existe un problema á hora de usar os espazos públicos: hai que conciliar o dereito dos veciños a descansar co dereito da mocidade a disfrutar do seu ocio. Pero a solución non pode vir da man de prohibir o botellón, pois en determinados lugares que se ten prohibido non ten funcionado. Tampouco é unha boa solución crear “botellódromos”, auténticos guettos nos que se relega á mocidade a ser consumidora de alcol, olvidando a verdadeira realidade do botellón e evitando preguntarse porqué a mocidade elixiu esta alternativa de ocio.

A solución tampouco pasa, como apuntaba días atrás algún alcalde, porque as tendas non vendan alcol a partir das dez da noite, pois isto xa se fixo nalgúns concellos, como o de Madrid, e o único que sucedeu foi que houbo un cambio nas pautas horarias de merca do alcol. Tamén se barallaron as chamadas “noites de ocio alternativo” como solución ó botellón. Ben, pois naqueles concellos que teñen programas de ocio alternativo non se eliminou o botellón. De feito, en algunhas ocasións, teñen efectos contrarios ó desexado, pois a xente máis nova que antes non podía saír a determinadas horas, sí que participa do ocio alternativo indo despois ó botellón. O ocio alternativo en sí non é malo, o seu problema é que é paternalista e dirixista, pois está pensando dende a Administración para a mocidade pero sin contar cos mozos e mozas. E así nunca funcionará adecuadamente. Cando hai un conflicto a solución pasa por reunir a todas as partes e que dialoguen e busquen solucións para o tema. Esto é o que non se está facendo en torno a este conflicto. Falan os alcaldes, fala a Xunta de Galicia, falan os medios de comunicación, falan os veciños…pero, alguén lle preguntou á mocidade???

A solución pasa necesariamente porque ó redor dunha mesa se senten a administración local, as asociación de veciños, as asociacións de pais e nais, os hostaleiros, os medios de comunicación e os xóvenes, pois todos estes actores sociais son, dun ou doutro xeito, partícipes do problema. (Nalgunas comunidades autónomas, como en Extremadura, se fixo algo parecido, o chamado “Pacto pola noite”, e aínda que non se deixou de facer botellón, pois ese non era o obxectivo, sí se conseguíu traslado a outras zonas onde non molestaba ós veciños.)

Mentras isto non sexa así non rematarán os conflictos, pois os adultos e autoridades seguirán pensando que os xóvenes só se reúnen para beber cando isto dista moito da realidade: nesta época na que as novas tecnoloxías o copan todo, na que xa case non coñecemos ó veciño do lado, as relacións que se establecen en torno ó botellón son unha forma moi potente de comunicación e relación interpersoal


Cornelius - Reportaje para la revista-magazine DOT


Cornelius


Reportaje para la revista-magazine DOT


Octubre de 2007 - Número 15
Cornelius viene de ser considerada la mejor banda local de pop-rock de Vigo y su comarca por los miembros del jurado de Musicali A!, concurso que ha llegado a su fin luego de más de medio año de conciertos semanales de diferentes grupos venidos desde todos los puntos de la geografía gallega y parte del norte de Portugal. El premio más grande que se había otorgado en un concurso de música en nuestra ciudad se lo han llevado estos chicos de Cornelius que llevan una pila de años demostrando una solidez sobre el escenario envidiable, una incansable motivación cuando se reúnen, y un sonido tratado al milímetro que llena salas de gente moviéndose al ritmo que marcan estos seis músicos.

Gracias a esto, y a que son ya demasiados conciertos seguidos llenando salas, se han metido a grabar el que será su primer álbum y que verá la luz en breve. Un disco del que os podemos anticipar que trae consigo un sonido tremendamente envolvente, rock en estado puro, una suma de años, copas, y amigos que ha quedado realmente bien. Por fin se hace realidad el sueño de estos treinta añeros, y el de muchos de los que les corean y bailan a pesar de no ser famosos y salir por la tele ¿Y en Castrelos tocan los Artics Monkeys? Yo me voy a Churruca con Cornelius.
*****


Vigo, viernes 13 de julio de 2007
Samuel Leví
www.myspace.com/samuelevi
www.samuellevi.blogspot.com

Gustavo Almeida - Entrevista para la revista-magazine DOT - (versión extendida)


Gustavo Almeida


Entrevista para la revista-magazine DOT

(versión extendida)


Octubre de 2007 - Número 15
Por si me leen, les diré que el genio y figura de Gustavo Almeida está entre nosotros. Un brasileño curtido, avispado, soberbio musicalmente hablando, concienciado del tiempo que le ha tocado vivir, solidario, abierto y plural, tanto en su forma de ser como en sus letras. Empeñado en emocionarte y hacerte vibrar por dentro y no sólo por fuera. Pura filosofía en forma de canción y recetada en apenas cuatro o cinco minutos de canción, que resuelve con una fabulosa diligencia, y que abrillanta con una legión de músicos que ya los quisieran muchos para sí. Salido de la mejor escuela del mundo (con permiso de Cuba) como es la brasileña, hace las delicias de quienes hemos tenido el placer de conocerlo.


¿Qué tiene la música brasileña que no tiene la del resto del mundo? ¿Por qué vosotros sí tenéis ese ritmo y el resto sólo os imitamos?


Lo bonito de cada cultura es que cada una tiene algo en particular y lo que tiene la cultura brasileña, que acaba por reflejarse en su música, es una mezcla increíble Siempre fuimos muy abiertos culturalmente. En relación a la rítmica se puede explicar esa “riqueza” en que desde pequeños nos llenamos de ritmos “Sincopados” Eso nos da una base importante. La vida del brasileño es “sincopada”, su caminar, su economía, su fútbol, todo es muy sincopado.


Tus canciones están llenas de mensajes, de contenido ¿Por qué no interesa que esta música llegue a las grandes plataformas de comunicación?


Una letra que nos hace pensar no se asimila en un par de minutos, quizás en un par de horas y en ese par de horas ya se fueron muchos €uros y eso no se concibe en nuestro mundo de hoy, tan competitivo y tan necesitado de resultados rápidos. También creo que eso es una etapa que estamos viviendo en la música, pero que pasará, no sé decir cuando, pero pasará. Estamos en la época del “Cambio radical físico” (como un programa televisivo). Llegará un momento en que nos sentiremos tan vacíos interiormente que buscaremos un cambio radical personal por dónde sea, incluso en una letra de Samuel Leví, Luis Quintana o Gustavo Almeida


Participaste en el II Festival “Peleando a la contra”. ¿Cómo ves la situación actual en el mundo musical para los que están empezando? ¿Cómo ves las cosas en Galicia?


Tal como está la cosa, tenemos todos los requisitos para ni siquiera empezar. Competencia desleal, cantantes y grupos por todos los lados, grandísimos artistas que no le conoce ni su vecino…Por eso mi consejo es amar la música, disfrutar de ella y con ella emocionar y emocionarse. Eso es lo verdaderamente bonito y perdonándome la redundancia, lo verdaderamente verdadero. Añado a esto que, como todo en esta vida, cuanto más disciplina tengas, más posibilidades tendrás de evolucionar. Luego a donde llegaremos…eso es trabajo del destino, no nuestro.


En relación a Galicia, creo que la cosa ha pegado un bajón a nivel de locales por muchas denuncias y falta de ayudas, pero la cosa se está reestructurando.


Dos apuntes finales: Dime una queja, algo de lo que te lamentes, y dime una esperanza, un sueño que tengas por cumplir.


Mi queja más grande es la mala distribución de la riqueza (o de la pobreza, según por donde se mire) que se nota también en la música, como por ejemplo grandísimas inversiones en mega-conciertos y tan poca en pequeños proyectos o festivales.


Y mi sueño más inmediato es, que mi segundo CD, que estará listo para después de verano, sea mejor que el primero y represente un peldaño más en mi carrera musical.


*****

Vigo, martes 17 de julio de 2007
Samuel Leví
www.myspace.com/samuelevi
www.samuellevi.blogspot.comLas Camioneras de Minsk - Entrevista para la revista-magazine DOT (versión extendida)
Las Camioneras de Minsk


Entrevista para la revista-magazine DOT

(versión extendida)


Octubre de 2007 - Número 15
Las Camioneras de Minsk son dos seres extraños que llevan la idea de pasárselo bien sobre un escenario mucho más allá; quieren que el público también se divierta, que se suba a su camión de sonidos pop y letras psicodélicas y de dos en dos emprendan un viaje amenizado con parodias y monólogos entre canciones de cosecha propia y versiones del mejor rock patrio e internacional. Estos tíos empezaron el año 2007 tres días antes, y consiguieron que más de cien personas lo celebrasen tomándose doce conguitos de chocolate. ¡No les digo más!

¿De qué vais?


Suso: - Vamos de una cosa u otra según nos dé.


Óscar: - De vanguardistas del post-modernismo bielorruso, por ejemplo.

¿Por qué Las Camioneras? ¿Por qué de Minsk?


O: - Nosotros somos una creación de la Concejalía de Larga Distancia y Altas Miras del ayuntamiento de Minsk, para atraer turismo a la ciudad. Por eso de Minsk, y lo de camioneras porque, como todo el mundo sabe, el camión es la mascota oficial de Bielorrusia.

¿Cómo nació esta idea?


S: - Queríamos hacer algo sencillo, en acústico y sobre todo que gustase de ahí que nuestro repertorio esté lleno de versiones que todo el mundo conoce, de temas propios bastante divertidos y de gags de humor.


O: - Incluso la gente es un elemento primordial en nuestros conciertos, intentamos que participen lo máximo posible. Que se olviden de vergüenzas y lo pasen bien.


Vuestro alter ego son dos camioneras, pero ¿Qué hacéis cuando no encarnáis estos personajes?
S: - Pues ahora tocamos los dos con Dirty Mac, que es un grupo formado por ex-componentes de la desaparecida The Wonder Band. Además cada uno de nosotros trata de sacar adelante sus respectivas carreras universitarias.

¿Hacia dónde van Las Camioneras? ¿Qué lleváis en vuestro camión?


S: - Bueno, a corto plazo sólo intentamos seguir dando conciertos siempre que podamos y que la gente se lo pase bien con nosotros.


O: - Sí, pero además queremos grabar algo, tener la web (www.camionerasdeminsk.tk) lista antes de verano y empezar a preparar la próxima locura: la “ópera-rock” de las Camioneras. Será una especie de obra de teatro donde la historia se apoye con las canciones, aunque llevará mucho trabajo y no sabemos cuándo estará lista.

¿Por qué es tan importante para vosotros que la gente participe en los conciertos?


O: - Para que el público se lo pase bien. Siempre agradecen mucho que nos esforcemos para que ellos formen parte del show y se preguntan con qué vamos a sorprenderles la próxima vez.


S: - En el Especial de Navidad del 2006, por ejemplo, regalamos con la entrada una bolsa con confetti, un globo, una serpentina, conguitos y siete cartas. Y todo se usaba durante el show.

¿De dónde sacáis todas esas ideas?


S: - Bueno, en general dedicamos bastante tiempo a pensar cómo hacer que el público se lo pase bien en los conciertos. Cuando se nos ocurre algo, lo trabajamos hasta que nos guste. Y si no nos gusta, lo descartamos, aunque llevemos una semana ensayándolo.


O: - Además, a veces adaptamos gags de humoristas como Tip y Coll o Martes y Trece. Copiar a los mejores es siempre una buena idea.
*****

Vigo, martes 29 de mayo de 2007
Samuel Leví

www.myspace.com/samuelevi
www.samuellevi.blogspot.com

Demasiado atrevimiento...pero gracias.

El pasado sábado asalté LA IGUANA. El local es conocido por su larga trayectoria de conciertos de música rock, y por ser la cuna del movimiento indie en vigo desde los ochenta. Nunca había tocado allí y finalmente le eché coraje.


La apuesta era complicada porque mis canciones y los tiempos en los que se mueven estaban fuera de decorado, así que pedir disculpas a quienes no les haya gustado y retarles a que me acompañen a mi terreno, cafés tranquilos o butacas de teatros en dónde con más calma puedan seguirme, en compañía de una guitarra española y poco más. Sé que algunos me admitieron en su cuadrilla y eso me ha emocionado, de veras, no sabéis lo mucho que se agradece pasar "la novatada" y entrar en el club, de eso se trataba, intentar ser aceptado, decir: "aquí tengo unas canciones y espero que os gusten y os digan algo". Por momentos pensaba: "no me hechéis-no os vayais". No sé que os pareció ese collage que hicimos sobre el escenario mis buenos amigos y yo.


Por un lado el señor Javier Molina que me acompaño y me guió por unos instantes por la américa más profunda con su armónica, y su acústica. Por otro lado, Septiembre, que estuvieron geniales y con los que improvisé uno de sus hits, mientras aceleraban "la chica del futuro" para ponerla a bailar, al ritmo de swing. Basta de Fingir pasaron la reválida de "bajarse" al escenario de La Iguana sin cumplir la mayoría de edad, y salir airosos, encima acabaron cantando conmigo "Hoy no habrá nadie que nos pare" y así nos lo creímos mientras no nos fuimos del bar. Kalahari apareció con nuevos temas bajo el brazo y se notó, se notó que venían con las pilas cargadas y unas ganas tremendas de soltarnos todo lo que ahora llevan dentro ¡Más madera chavales!


Gracias a las 162 personas que por uno u otro motivo entraron y nos escucharon. Pali en el aspecto técnico estuvo muy bien, y en el personal, siempre sabe si suena o no suena, y concretamente a qué y de qué manera, siempre sabe decirte las cosas, ordenadas e incisivas. Largo recorrido el suyo. Gracias a Lucila, que no estuvo pero que sé que le habría gustado. En su lugar quedó Fernando que me consta que quedó satisfecho con cómo salieron las cosas.


Por último un reconocimiento especial a Coca-Cola y concretamente a Fernando Bianchi porque sin ellos nanai de la china. De diez cuando una empresa apoya a los jovenes y de diez cuando encima son artistas. Una coke para cada uno ¡Que no falten!


Radio Galega, y concretamente el programa "Mais berberechos" emitió el concierto en directo y se pudo escuchar además a través de la web de la emisora: www.crtvg.es ¡¡Un lujo para nosotros!! Estamos muy agradecidos. Mª Xosé Rodríguez, que conduce el programa, y Anxos Ferradás, en la producción, nos dieron la oportunidad de que La Iguana fuese todavía más grande, y aunque no los viésemos, hemos sabido que muchas personas estuvieron en el concierto desde sus habitaciones, coches, bares... ¡Un placer!


Gracias a todos por sacar este proyecto adelante.
Samuel Leví

Calendario de conciertos 2019

MARZO

23 marzo
- Sociedad de Fomento de Tapiales - Tapiales (Provincia de Buenos Aires) [Argentina] telonero de JAF


ABRIL

20 abrilLa Vieja Guarida - Barrio de Almagro - Buenos Aires [Argentina] - Entradas
27 abril - II Festival Hola Bamako - Museo Nacional - Bamako [Mali]


JUNIO

8 junioAlbergue A Reboleira – Fonfría (Lugo) [España]
20 junio - Churruca Gastrotaberna - Villagarcía de Arousa (Pontevedra) [España]
21 junio - Café Catro a Catro - Vigo [España] con Manu Escudero - Entradas
22 junio - Hama Bar - Pontevedra [España]
28 junioCasa Rural Las Águedas – Murias de Rechivaldo – Astorga (León) [España]


JULIO

11 julio - Librería Café Psicopompo - Cáceres [España]
12 julio - Sala Palo Palo - Marinaleda (Sevilla) [España]
16 julio - Parador del Monasterio de Corias – Cangas del Narcea – Asturias [España]
17 julio - Parador Monasterio San Pedro Villanueva – Cangas de Onís – Asturias [España]
19 julio - Ecomuséu Ca l’Asturcón – Villaviciosa (Asturias) [España]
20 julio - Hotel Palacio Flórez Estrada – Pola de Somiedo (Asturias) [España]
24 julio - Sala Costello - Madrid [España]
26 julioPub Las Colinas – Santa María de Tebra – Tomiño (Pontevedra) [España]


AGOSTO

16 agosto - Jazz Plaza 27 - Raxó - Poio (Pontevedra) [España]


SEPTIEMBRE

16 septiembre - Parador de Antequera - Málaga [España]
18 septiembre - Teatro Al Hourria - Fez [Marruecos]+ información: www.samuellevi.es

Gira Internacional "Filias y Fobias" 2018

Gira Internacional "Filias y Fobias" 2018
Compra tus entradas pulsando sobre esta imagen

ENERO '18

6 eneroMultiespacio Korova – Barrio Palermo - Buenos Aires [Argentina]
8 eneroLa Dama de Bollini – Ciclo “Folk You Mondays” - Barrio Recoleta – Buenos Aires [Argentina]


FEBRERO '18

15 febreroAndamundos Hostel – Mina Clavero – Provincia de Córdoba [Argentina]
16 febreroLa Bici del Ángel – Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba [Argentina]
23 febrero - El Universal Espacio Cultural - Ciclo "Reymi Sessions" - Barrio Palermo - Buenos Aires [Argentina]


MARZO '18

25 marzo - Eter club - Villa del Parque - Buenos Aires [Argentina]


ABRIL '18

13 abril - Antidomingo Club - Cohlan - Buenos Aires [Argentina]
28 abril - Espacio Cultural Urbano - Villa Crespo - Buenos Aires [Argentina]


JUNIO '18

14 junio - ASEM Galicia - Vigo - Galicia [España]
17 junio - La Palmera Centro de Atención 3ªEdad - Vigo - Galicia [España]


JULIO ’18

4 julioA Taberna do Jazz – Pontevedra – Galicia [España]
6 julioCafé Catro a Catro – Vigo – Galicia [España] - Entradas
11 julio - Hotel Palacio Flórez Estrada – Pola de Somiedo (Asturias) [España]

12 julio - Casa Rural Las Águedas – Murias de Rechivaldo – Astorga (León) [España]
14 julio - C.C. La Vaguada - Madrid [España]
15 julio - Sala Palo Palo - Marinaleda - Sevilla [España]
17 julio - Librería Psicopompo - Cáceres [España]
18 julio - Residencia de Mayores Asoma - Carbajo (Cáceres) [España]
19 julio - La Chimenea Art Market - Badajoz [España]
20 julio - La Polivalente - Málaga [España] - Entradas
21 julioLa Tortuga Centro de Creación – Madrid [España] - Entradas
22 julio - Who's Tommy - Albacete [España] - Entradas
26 julio - Cocina Económica - Santiago de Compostela [España]
27 julio - Bonus Track - Vigo [España]
29 julio - Jardines El Llagar de Colloto - Colloto (Oviedo) - Asturias [España]
30 julio - Parador Monasterio San Pedro Villanueva - Cangas de Onís - Asturias [España]
31 julio - Parador del Monasterio de Corias - Cangas del Narcea - Asturias [España]AGOSTO ’18

3 agostoBuril – Sarria (Lugo) – Galicia [España] Entradas
5 agosto - El Patio de Bouzas - Vigo - Galicia [España]
8 agosto - La Fuente del Peregrino - Ligonde (Lugo) - Galicia [España]
10 agostoJager Lounge – Lugo – Galicia [España]
11 agosto - Albergue A Reboleira - Fonfría (Lugo) - Galicia [España]
12 agosto - Café Bar Unión del Porvenir - Tomiño (Pontevedra) - Galicia [España]
14 agostoEcomuséu Ca l’Asturcón – Villaviciosa (Asturias) [España]
15 agosto - Albergue Puente - Puente la Reina (Navarra) [España]
16 agostoLa Bóveda Albergue – Zaragoza [España]
18 agosto - Pub Limerick - Barcelona [España]
19 agosto - Bar La Goleta - Sant Feliu de Guíxols - Girona [España]
24 agosto - La Presa - Santillán del Agua - Burgos [España]
25 agosto - Albergue Ave Fénix - Villafranca del Bierzo - León [España]
26 agosto - Jardines El Llagar de Colloto - Colloto (Oviedo) - Asturias [España]


SEPTIEMBRE '18

7 septiembre - Cuadros Café Pub - Astorga (León) [España]
11 septiembre - Aspanaes - Santiago de Compostela (Galicia) [España]
15 septiembre - Parador de Zafra - Zafra (Badajoz) [España]
18 septiembre - La Fídula - Madrid [España]
19 septiembre - El Calvario Bar - Madrid [España]
20 septiembre - Cocina Económica - Santiago de Compostela (Galicia) [España]
21 septiembre - Centro Sociocultural A Trisca - Santiago de Compostela (Galicia) [España]
22 septiembre - Centro Sociocultural Santa Marta - Santiago de Compostela (Galicia) [España]
22 septiembre - La Casa de Arriba - Vigo (Galicia) [España] con Natary Feel - Entradas
26 septiembre - Pensión Vilanova - Oroso - Coruña (Galicia) [España]


OCTUBRE '18

3 octubre - Aspanaes - Santiago de Compostela (Galicia) [España]
5 octubre - Centro Sociocultural VITE - Santiago de Compostela (Galicia) [España]


NOVIEMBRE '18

3 noviembre - Kirie Music Club - Barrio San Telmo - Buenos Aires [Argentina]
12 noviembre - Cervecería Antares Quilmes - Quilmes (Provincia de Buenos Aires) [Argentina]


DICIEMBRE '18

XICO
13 diciembre - Hobos Bar - Ciudad de México [México] con Sebastián Romero - Entradas
Evento Privado - Ciudad de México [México]
Evento Privado - Ciudad de México [México]+ información:
http://samuellevi.entradium.com/
https://www.facebook.com/samuellevimusica/events
http://www.samuellevi.es

Gira "Filias y Fobias" 2017 - XX Aniversario

Calendario de conciertos 2017

***2017***


FEBRERO
11 febreroParque 20 de Febrero – Ituzaingó – Provincia de Buenos Aires [Argentina]


ABRIL
7 abrilTeatro El Cubo – Abasto – Buenos Aires [Argentina]
Evento
26 abril - El Quetzal Casa Cultural - Palermo - Buenos Aires [Argentina]
Entradas: Gratuito
EventoJUNIO
3 junio - Plaza de la Encomienda - Moraleja (Cáceres) - 23:00h - Final del II Certamen Nacional de Cantautores "Cantando a la Rivera de Gata"
Entradas
24 junioCafé Teatro La Mimosa – Vigo – 22:30h – Acustico
Entradas
Evento


JULIO
5 julio - Parador del Monasterio de San Pedro de Villanueva - Cangas de Onís (Asturias) – “Veladas Mágicas” – 23:00h - Acústico
6 julioParador del Monasterio de San Juan Bautista de Corias – Cangas del Narcea (Asturias) – “Veladas Mágicas” – 23:00h – Acústico
14 julioO Galo do Vento – Vigo – 23:30h – Acústico
15 julio - Tierra del Agua - Caleao (Asturias) - 13:00h - Acústico
23 julioEl Patio de Bouzas – Vigo – 13:30h – Acústico – Sesión “Vermut”
28 julioThe Hush Rock Bar – Vigo – 22:30h – Electroacústico


AGOSTO

1 agosto - Festival Playa 220 - Vallecillo (León) - 21:30h - Acústico
3 agosto - Sala Palo Palo - Marinaleda (Sevilla) - 23:00h - Acústico
4 agosto - Sala Siroco - Madrid - 21:30h - Electroacústico
5 agosto - Ateneo Los Pájaros - Murcia - Electroacústico
6 agosto - Camping Naturista Portús - El Portús [Murcia] - 22:00h - Acústico
7 agosto - Pata Palo Sunset - Cabo de Palos (La Manga del Mar Menor) [Murcia] - 21:30h - Acústico
8 agosto - Who's Tommy - Albacete - 23:00h - Acústico
9 agosto - Restaurante Emporium - Chinchilla de Monte (Albacete) - 22:00h - Acústico
10 agosto - Sala La Bóveda - Zaragoza - 22:00h - Electracústico
11 agosto - Praza do Congro - O Grove (Pontevedra) - 21:00h - Eléctrico
12 agosto - Centro Comercial y de Ocio Travesía de Vigo - Vigo - 20:30hSEPTIEMBRE

21 septiembre - La Barbería Café Concierto - Lugo - 23:00h - Acústico
22 septiembre - Sala Baranda - O Barco de Valdeorras (Ourense) - 23:45h - Electroacústico
23 septiembre - Breawing Records - Vigo - 23:00h - Acústico


NOVIEMBRE

17 noviembre - Concierto privado - La Plata - Provincia de Buenos Aires [Argentina] - 20:00h - Acústico
21 noviembre - El Quetzal Casa Cultural - Barrio Palermo - Buenos Aires [Argentina] con Rocío Berasategui, Pato Ledda, Patricio Alvarez y Facundo Torella - 21:00h - Acústico
Entradas: En taquilla


DICIEMBRE


5 diciembre - Emily Daniels - Vicente López - Buenos Aires [Argentina] - 22:00h - Acústico
10 diciembre - Festival PPEM - El Emergente Bar - Barrio Abasto - Buenos Aires [Argentina] - 21:00h - Electroacústico
28 diciembre - Celta Bar - Barrio de San Nicolás - Buenos Aires [Argentina] - 21:00h - Acústico+ información:
http://samuellevi.entradium.com/
https://www.facebook.com/samuellevimusica/events

Calendario de conciertos 2016

*** 2016 ***

ENERO

2 enero de 2016 - Café de Catro a Catro - Vigo

8 enero de 2016 - Sala Events - Sevilla

16 enero de 2016 - Sala de Gonzalo de Berceo - Logroño

17 enero de 2016 - L'Oncle Jack - L'Hospitalet de Llobregat


MARZO

10 marzo de 2016 - Biblioteca Escuelas Pías - Madrid - Final IV Premio Pop-Rock de la UNED
Entradas: Gratis


ABRIL

23 abril de 2016 - Twister Rock&Food - Leganés (Madrid) - Con Güs Guzmán
Entradas: Gratis

24 abril de 2016 - El Rincón del Arte Nuevo - Madrid - Con Güs Guzmán
Entradas: Gratis


JULIO

23 julio de 2016 - Cervexeria Tempo 23 - Navia [Vigo] - En solitario
Entradas: Gratis


AGOSTO

6 agosto de 2016 - Restaurante Ondas de Canido - Vigo
Entradas: Gratis
Evento: -----

12 agosto de 2016 - Centro Comercial Gran Via - Vigo - Summer Festival!
Entradas: Gratis

14 agosto de 2016 - Sala Radar - Vigo - Con Blunk!

15 agosto de 2016 - Bocatería A Lúa - Vigo
Entradas: Gratis
Evento: -----

18 agosto de 2016 - Praza San Martiño - Ourense - "Cultura no Camiño" - Eléctrico
Entradas: Gratis

20 agosto de 2016 - Beach Bar Patos - Nigrán [Pontevedra]
Entradas: Gratis
Evento: -----

21 agosto de 2016 - Restaurante Ondas de Canido - Vigo
Entradas: Gratis
Evento: -----


SEPTIEMBRE

2 septiembre de 2016 - La Vela Café&Cocktail Bar - Nigrán [Pontevedra]
Entradas: Gratis

16 septiembre de 2016 - Recinto Ferial de Barajas - Madrid - Fiestas patronales - Final del VIII Concurso Nacional de Música
Entradas: Gratis
Evento: -----

30 septiembre de 2016 - O Galo do Vento - Vigo
Entradas: 3€ (sólo en taquilla)
Evento: -----


OCTUBRE

6 octubre - Jukebox Cervecería - Vigo
Entradas: Gratis
Evento: -----


NOVIEMBRE

12 noviembre - La Lunares Teatro - Buenos Aires [Argentina]

Gira 2015 - "Filias y Fobias" - Samuel Leví y Los Niños Perdidos

Calendario de conciertos 2015 - Gira "Filias y Fobias" [1er semestre]


*** 2015 ***


25 de julio de 2015 - L'Ermitage Compostelle - Le Bouscat [Bordeaux - Francia]
Entradas: Gratis

SEPTIEMBRE

4 de septiembre de 2015 - Taberna Marrucho - Baiona (Pontevedra)
Entradas: A taquilla

5 de septiembre de 2015 - Balneario La Dama Verde - Almeida de Sayago (Zamora)
Entradas: Gratis

10 de septiembre de 2015 - Sala X - Sevilla

11 de septiembre de 2015Sala Palo Palo – Marinaleda (Sevilla)
Entradas: Gratis
Evento

12 de septiembre de 2015 - Centro de Ocio Contemporáneo - Badajoz
Entradas
Evento

13 de septiembre de 2015 - Festival de la Luz - Boimorto (A Coruña)
Evento

18 de septiembre de 2015 - Forum FNAC Parquesur - Madrid
Entradas: Gratis
Evento

19 de septiembre de 2015Sala Búho Real – Madrid
Entradas
Evento

20 de septiembre de 2015 - El Umbral de Primavera - Madrid - Concierto "A ciegas"
Entradas
Evento

25 de septiembre de 2015 - Cine Teatro Salesianos - Vigo
Entradas
Evento

30 de septiembre - Centro Sociocultural O Ensanche - Santiago de Compostela [A Coruña]
Entradas: Gratis
Evento

OCTUBRE

1 de octubre de 2015 - Librería La Vorágine - Santander [Cantabria]
Entradas: Gratis
Evento

6 de octubre de 2015 - Sala Mompou SGAE Catalunya - Barcelona
Entradas: Gratis
Evento

8 de octubre de 2015 - Bar La Goleta - Sant Feliú de Guíxols (Girona)
Entradas: Gratis
Evento

9 de octubre de 2015 - Bar Alfa en Viu - Barcelona
Evento

10 de octubre de 2015Sala Toman Music Club – Reus (Tarragona)
Entradas
Evento


30 de octubre de 2015 - Sala SGAE Centre Cultural - Valencia
Entradas: Gratis
Evento

31 octubre de 2015 Sala Who's Tommy – Albacete
Entradas
Evento


NOVIEMBRE

1 noviembre de 2015 - Café La Palma - Madrid
Evento

6 noviembre de 2015 - La Fiesta de los Maniquíes - Vigo
Evento

7 noviembre de 2015 - Centro Comercial Camelias - Vigo
Entradas: Gratis
Evento

12 noviembre de 2015 - Fundación SGAE - Santiago de Compostela
Entradas: En taquilla
Evento

14 de noviembre de 2015 - Babá Bar - Coruña
Evento

20 de noviembre de 2015 - Se Alquila Proyecto - Madrid
Evento

21 noviembre de 2015 - Praza Nova - Antas de Ulla (Lugo)
Entradas: En taquilla
Evento

27 de noviembre de 2015 - 4 Caminos Centro Comercial - A Coruña
Entradas: Gratis
Evento: ---

DICIEMBRE

4 diciembre de 2015 - Feria Culturgal - Pontevedra
Evento

18 diciembre de 2015 - Sala Son - Cangas (Pontevedra)

22 diciembre de 2015 - C.C. Ponte Vella (Ourense)
Entradas: Gratis

26 de diciembre de 2015 - The Hush Rock Bar - Vigo
Entradas: Gratis

http://www.samuellevi.es


Compra tus entradas con beneficios y descuentos aquí:

http://entradium.com/promoter_site/NTIz


Gira de conciertos 2014 - Samuel Leví y Los Niños Perdidos

Gira de conciertos 2014 - Samuel Leví y Los Niños Perdidos

Calendario de conciertos del 2014

Calendario de conciertos del 2014


ENERO ‘14

3 enero – Don Chichito Restaurante – Núñez – Buenos Aires – 22:00h --- (SUSPENDIDO)
17 enero - Señor Duncan - Almagro - Buenos Aires - 22:00h
19 enero - Antidomingo - Saavedra - Buenos Aires - 20:30h
30 enero - Piano Bar - Mar del Plata - 23:30h - con Alejandro Ferre
31 enero - Tetería La Papallona - Mar del Plata - 22:30h - con Alejandro Ferre


FEBRERO '14

1 febrero - Piano Bar - Mar del Plata - 23:30h - con Alejandro Ferre
14 febrero - Señor Duncan - Almagro - Buenos Aires - 22:00h


MARZO '14

12 marzo - Un jefe bar - Quilmes - 22:00h
27 marzo - Porto Kilme - Quilmes - 22:00h


ABRIL '14

25 de abril - Oasis Restaurante - San Isidro - 21:30h - Con Vicky Mayer


MAYO '14

22 mayo - Tierradentro - Quilmes - 21:30h


JULIO '14

5 julio - Brew Pub - San Telmo (Buenos Aires) - 22:00h
7 julio - La Dama de Bollini - Recoleta (Buenos Aires) - 22:00h - Ciclo "Folk You Mondays"
9 julio - Juana M Restaurante - Recoleta (Buenos Aires) - 21:30h - Artista residente
11 julio - Subsuelo Cultural FADU - Ciudad Universitaria UBA - Buenos Aires - 22:00h
16 julio - Juana M Restaurante - Recoleta (Buenos Aires) - 21:30h - Artista residente
23 julio - Juana M Restaurante - Recoleta (Buenos Aires) - 21:30h - Artista residente
30 julio - Juana M Restaurante - Recoleta (Buenos Aires) - 21:30h - Artista residente


AGOSTO '14

6 agosto - Juana M Restaurante - Recoleta (Buenos Aires) - 21:30h - Artista residente
12 agosto - Archibrazo Cooperativa - Abasto (Buenos Aires) - Ciclo "Muzikita para mi sillón" - 20:00h
23 agosto - Roxbury Bar - Quilmes Centro - 22:00h


SEPTIEMBRE '14

13 septiembre - Acatraz Auditorio - Almagro (Buenos Aires) - 21:30h - Con banda - Entrada anticipada: 25$


OCTUBRE '14

4 octubre - Sociedad de Fomento de Tapiales - Organiza: Instituto Marcial Argentino - Tapiales (Gran Buenos Aires) - 21:00h
5 octubre - Casa Paraíso - Quilmes - 19:00hSeguiremos añadiendo y actualizando la lista.
Más información:
http://www.myspace.com/samuelevi
http://www.facebook.com/samuellevimusica

http://www.youtube.com/samuellevicantautor
http://www.samuellevi.bandcamp.com
http://www.herzio.fm/band/samuelleviylosninosperdidospaginaoficial
http://www.ask.fm/samuellevimusica
http://www.vimeo.com/user14988836
http://www.twitter.com/samuellevisoyyo
http://www.about.me/samuellevi
http://www.google.com/+SamuelLevi
http://www.flickr.com/photos/samuellevi/


Aplicacción para Iphone, Ipad, Android
https://itunes.apple.com/app/samuel-levi-y-los-ninos-perdidos/id566437973?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adianteventures.adianteapps.samuel_levi_y_los_ninos_perdidos

Calendario de conciertos 2013 - Gira Argentina - Samuel Leví y Los Niños PerdidosENERO ‘13

16 enero – La dama de Bollini – Recoleta – Buenos Aires – 22:00h
24 enero - San Nicolás Social y Cultural - Floresta - Buenos Aires - 22:00h - Con Xabier Pérez
26 enero – Casa Presa – Villa Urquiza – Buenos Aires – 21:00h - Con Xabier Pérez


FEBRERO '13

1 febrero - Concierto Sorpresa (pedid dirección por privado) - Abasto - Buenos Aires - 22:00h
8 febrero - Teatro El Séptimo Fuego - Mar del Plata - 21:00h
9 febrero - La Papallona Tetería Cultural - Mar del Plata - 20:00h
9 febrero - Feria Paseo de los Artesanos - Mar del Plata - 22:00h
10 febrero - Piano Bar - Mar del Plata - 23:00h
11 febrero - Piano Bar - Mar del Plata - 23:00h
16 febrero - Miscelánea ArteBar - Balvanera - Buenos Aires - 22:00h - Con Xabier Pérez


ABRIL '13

13 abril – OiHoy! – Villa Ortúzar – Buenos Aires – 17:30h
27 abril – Antro Mágico – Villa Santa Rita – Buenos Aires – 23:00h


MAYO’13

10 mayo – Centro Difusión Cultural Rosa Luxemburgo – San Telmo – Buenos Aires – 19:00h
11 mayo – Despertándonos – Quilmes – 21:00h
25 mayo - Teatro Cendas - Barrio Palermo - Buenos Aires - 21:00h - Homenaje a Quique González
31 mayo - Orsai Bar - San Telmo - Buenos Aires - 21:00h


JUNIO’13

1 junio - La Pulpería del Cotorro - Parque Patricios - Buenos Aires - 21:00h
22 junio – Casa Presa – Villa Urquiza – Buenos Aires – 22:00h --- SUSPENDIDO por enfermedad


OCTUBRE ’13

6 octubre - Warhol Pub - Olivos - 22:00h
27 octubre – Antidomingo – Saavedra – Buenos Aires – 20:30h


NOVIEMBRE ’13

1 noviembre - Bemol Bar - Palermo - Buenos Aires - 20:00h
2 noviembre – Bemol Bar – Palermo – Buenos Aires – 20:00h
6 noviembre - Blend Pub - Quilmes - 22:00h
15 noviembre - Urbe Bar - San Telmo - 21:30h
16 noviembre - Espacio Urbano - Palermo - Buenos Aires - 22:30h
28 noviembre - El Secreto del Polaco - Villa Urquiza - Buenos Aires - 22:30hSeguiremos añadiendo y actualizando la lista.
Más información:
http://www.myspace.com/samuelevi
http://www.facebook.com/samuellevimusica

Calendario/agenda de actuaciones en Argentina '11 - '12

Conciertos incluídos en la Gira "Y tú más!", de presentación del disco.


SEPTIEMBRE '11

11 septiembre - “Fiesta de la luna llena” - Homenaje a Quique González – Rie Bar Cultural - Bernal (Buenos Aires) – Artista invitado.
17 septiembre – Bar Cultural “Mi Espacio” - Concierto de Ramiro Alija – Mataderos (Buenos Aires) – Artista invitado.


OCTUBRE '11

1 octubre – Bar de la Ve – Villa Luro (Buenos Aires) – Con los grupos: Ella Pudo Eso + Corderos Perdidos + Louisiana Cotton Blues
2 octubre – Rie Bar Cultural – Bernal (Buenos Aires) – Espacio “Club de los Poetas”
9 octubre – Rie Bar Cultural – Bernal (Buenos Aires) – Concierto de Pali Muñoz – Artista Invitado.


NOVIEMBRE '11

6 noviembre – FLIA (Feria del Libro Independiente Alternativa) - Quilmes - 14h
12 noviembre - II Recital poético "El ombligo de los limbos" - Berazategui - 21h
16 noviembre
- Restaurante Palo Santo - La Plata - 22h - SUSPENDIDO!!!
19 noviembre – Teatro El Fino – Buenos Aires - 23h - ENTRADAS AGOTADAS!!!


DICIEMBRE '11

4 diciembre - Rie Bar Cultural - Espacio "Club Atlético Poetas" - Bernal - 20h
9 diciembre - San Nicolás Social y Cultural - Buenos Aires - 21h - Con Ramiro Alija y Los Niños Perdidos
22 diciembre
- The Cavern Pub - Buenos Aires - 22h


ENERO '12

20 enero - No Avestruz - Buenos Aires - 21:30h - SUSPENDIDO!!
26 enero - El Emergente Bar - Buenos Aires - 21:30h


MARZO '12

10 marzo - Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sanchez Viamonte - Buenos Aires - 20:30h
17 marzo - Bar Cultural Mi Espacio - Buenos Aires - 21:30h
23 marzo - San Nicolás Social y Cultural - Buenos Aires - 21:00h


ABRIL'12

25 abril - El Quetzal - Buenos Aires - 21:00h - Con León Rogani + Agus Sartori + Santi Burgos + Los Niños Perdidos


MAYO'12

12 mayo - El Fortin - Tapiales (La Matanza) - 21:00h - Con Alin Demirdjian
22 mayo
– C.C.Mordisquito – Buenos Aires - 20:00h - VI Festival Internacional Poesía Palabra en el Mundo – Trobar Clus – Progma. “A voz en cuello” - Concierto acústico
26 mayo
– Manyarte – San Isidro - 21:00h - Con invitados
31 mayo
– El secreto del Polaco – Buenos Aires – 22:00h - Con León Rogani


JUNIO'12

19 junio - San Nicolás Social y Cultural - Buenos Aires - 21:00h - Como invitado de Pablo Dacal y además es mi Cumpleaños.
29 junio - El Emergente Bar - Buenos Aires - 21:00h - Con Alin Demirdjian + Sean Espejos


AGOSTO'12

1 agosto - Blend Pub - Quilmes - 23:00h - Con Pato Ledda
11 agosto - La pulpería del Cotorro - Buenos Aires - 23:00h
13 agosto - Sanata Bar - Buenos Aires - 22:00h - Con The Missing Leech
15 agosto - Rie Bar Cultural - Bernal - 20:30h - Con The Missing Leech
16 agosto - El Secreto del Polaco - Buenos Aires - 22:00h
17 agosto - Teatro El Fino - Buenos Aires - 23:00h - Con Edith Crash + The Missing Leech
26 agosto - Warhol Pub - Olivos - 22:00h


OCTUBRE '12

13 octubre - Casa Florida - Vicente López - Con "La Caótica Jazz"
24 octubre - San Nicolás Social y Cultural - I Club de la Canción - Floresta (Buenos Aires) - 21:00h


NOVIEMBRE'12

9 noviembre - Festival Solidario "Un corazón por África" - Instituto Espítitu Santo - Buenos Aires - 20:00h
10 noviembre - San Nicolás Social y Cultural - Buenos Aires - 21:00h - Con "La Caótica Jazz"


DICIEMBRE'12

1 diciembre - Mercado de San Telmo - Buenos Aires - 14:00h
21 diciembre - Polonia Teatro - Buenos Aires - 22:00hSeguiremos añadiendo y actualizando la lista.
Más información:
http://www.myspace.com/samuelevi

Calendario de conciertos Gira "Y tú más" 2010/11 Samuel Leví y Los Niños Perdidos

Gira "Y tú más" 2010/11 Samuel Leví y Los Niños Perdidos


OCTUBRE '10

15 octubre – Café Garufa - Coruña
19 octubre - Café Santa Ana - Salamanca
21 octubre – Club Cultural Amigos de la Naturaleza de León - León
22 octubre – A Fusa - Ferrol
28 octubre - Cines Yelmo - Vigo
29 octubre – Café-Teatro A Divina Comedia – Pontedeume (Coruña)


NOVIEMBRE '10

4 noviembre – Sala Palo-Palo – Marinaleda (Sevilla)
5 noviembre - El Pajarito – Cádiz
6 noviembre – Centro Comercial A Laxe - Vigo
7 noviembre - Arte Bar Latina - Madrid
8 noviembre - Autobuses Vitrasa - Vigo
9 noviembre - Autobuses Vitrasa - Vigo
10 noviembre - Autobuses Vitrasa – Vigo
10 noviembre – Centro Comercial A Laxe - Vigo
11 noviembre - Autobuses Vitrasa – Vigo
11 noviembre – Centro Comercial A Laxe - Vigo
12 noviembre - Autobuses Vitrasa – Vigo
12 noviembre – Centro Comercial A Laxe - Vigo
12 noviembre – Estación Norte – Pontecesures (Coruña) – Circuito Xpression K!
13 noviembre – Bodega-Taberna Galiana – Daimiel (Ciudad Real)
16 noviembre – La Boca del Lobo - Madrid
17 noviembre - Bar La Goleta - Sant Feliú de Guixols (Girona)
18 noviembre - Sala La Lluna - Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
19 noviembre - Bar Tuguri - Barcelona
20 noviembre – Trece y Medio Club – Tres Cantos (Madrid)
23 noviembre – Costello Club – Madrid
25 noviembre – Centro Comercial A Laxe - Vigo
26 noviembre – Pub Tropicana – As Pontes de García Rodríguez (Coruña) – C. Xpression K!
27 noviembre – Cervecería Casa Parroquial – Tomiño (Pontevedra)


DICIEMBRE '10

4 diciembre – La Fábrica de Chocolate - Vigo
12 diciembre – Centro Comercial A Laxe - Vigo
16 diciembre – Rock and Roll Radio Club – Madrid
17 diciembre – Cervecería Zentral – La Guardia (Pontevedra)
18 diciembre - Centro Comercial Camelias – Vigo
18 diciembre – Tzameti Bar – Vigo
22 diciembre - Corte Inglés – Santiago
23 diciembre – Sala Mondo – Vigo
26 diciembre – Centro Comercial A Laxe – Vigo
28 diciembre - Corte Inglés - Vigo
29 diciembre - Corte Inglés - Coruña
30 diciembre – Centro Comercial A Laxe – Vigo


ENERO '11

4 enero – Centro Comercial A Laxe - Vigo
7 enero - Moby Dick - Sada (A Coruña)
8 enero – Casablanca Gin Café - Oviedo
9 enero - Malayerba (nunca muere) – Oviedo
11 enero – Pub Ondarra – San Sebastián (Guipúzcoa)
12 enero – Sala Bukowski – San Sebastián (Guipúzcoa)
14 enero – Centro Cultural de Valladares (Vigo) – Circuito Xpression K!
15 enero – Café Galdós - Madrid
16 enero - Picnic Bar – Madrid
19 enero – Olivera Café – Madrid
21 enero – Harlem Jazz Café – Barcelona
22 enero – Bar Parrafadas – Vigo
23 enero – Lola Lolita Lounge Bar – Arca-O pino (Santiago de Compostela)
26 enero – Pub Ultramarinos – Santiago de Compostela
29 enero – La Oveja Negra – Cabañas de los Polendos (Segovia)
30 enero – Molly Malone's - León


FEBRERO '11

4 febrero – Sala Baranda – O Barco de Valdeorras (Ourense)
12 febrero – Centro Comercial Area Central – Santiago de Compostela


MARZO '11

9 marzo – Pub Momo – Santiago de Compostela
11 marzo – Sala Contrabajo - Vigo
24 marzo – Café Detrás do Marco - VigoABRIL '11

7 abril – Auditorio Mar de Vigo - Vigo
8 abril – Fundación Mayeusis - Vigo
16 abril – FNAC La Coruña – Coruña
16 abril – Barlovento Pub - Coruña
20 abril – FNAC La Gavia – Madrid
21 abril – Sala Taptc - Madrid
22 abril – Sala Underground – Barcelona
23 abril – Bar del Convent – Barcelona
25 abril – Macondo Bar – Barcelona
26 abril – Cara B - Barcelona
28 abril – FNAC Diagonal Mar - Barcelona
30 abril - Continental Bar Musical – Barcelona


MAYO '11

5 mayo – FNAC Parquesur – Madrid
6 mayo – La Fiesta de los Maniquíes – Vigo
14 mayo – Café Catro a Catro – Vigo
15 mayo – Pub Marexada - Vigo
16 mayo – BluBar – Ponteareas (Pontevedra)
19 mayo – Bar Manolo – Irún (Guipúzcoa)
20 mayo – Pub Uxoa – Hondarribia (Guipúzcoa)
21 mayo – Local Cultural – Barrillos de las Arrimadas (León)
27 mayo – Café Zanzibar - Madrid


JUNIO '11

4 junio – Festival Solidario “Sonrisas compartidas” - Vigo
8 junio – Forum Metropolitano - Coruña
11 junio - Evento Artesano "Pauleta Bolboreta" - Asador "A Fonte" - Sanxenxo
12 junio – Auditorio Municipal – V Pasarela Benéfica OH!urense Moda - Ourense


JULIO '11

29 julio - Calle Real - Pontedeume


AGOSTO '11

5 agosto - Hotel Talaso Atlántico - Mougás (Próximo a Baiona)
12 agosto - La Casa de Arriba - Vigo // Actuación despedida "¡Che, que bueno que te fuiste!"

Seguiremos añadiendo y actualizando la lista.
Más información:
http://www.samuellevi.blogspot.com/
www.myspace.com/samuelevi